Loopbaanbegeleiding

Wat is loopbaanbegeleiding?

Bij loopbaanbegeleiding krijgt u inzicht in uw eigen functioneren. U wordt zich bewust van uw kwaliteiten en valkuilen. U krijgt duidelijkheid over welke functies het beste bij u passen.

Welke vragen worden o.a. beantwoord bij loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding geeft antwoord op vragen als:

  • De organisatie waarin ik werk is aan het veranderen, wat betekent dat voor mij?
  • mijn functie is geleidelijk veranderd, pas ik daar nog wel in?
  • ik voel mij de laatst tijd gestresst, waar ligt dat aan?
  • Ik kan mijn werk in de toekomst niet blijven doen, wat nu?

Hoe ziet een loopbaanbegeleidingtraject er uit?

Het traject begint met een intakegesprek. Aan de orde komen zaken als: de probleemstelling, de werkwijze en uw verwachtingen.

In de daarop volgende sessies waarin veel verschillende tools worden ingezet wordt gewerkt aan de biografie, het herkennen van de rode draad in het leven en werk, uitwerken van sterke en minder sterke kanten middels kernkwaliteiten en valkuilen. De persoonlijke waarden en normen, verlangens, dromen en drijfveren komen ook aan bod. Als er behoefte is aan Paardencoaching dan zal dit een onderdeel zijn van het traject.

Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan concrete zaken als het opstellen van een CV, het schrijven van een sollicitatiebrief, het maken van een actieplan, het oefenen van een sollicitatiegesprek enz.

Wat is het resultaat van loopbaanbegeleiding

Keuzes worden gemaakt die passend zijn bij de levensomstandigheden. Hierdoor wordt het huidige of ander werk weer met plezier verricht, waardoor de kwaliteit van leven en werken wordt verhoogd.

Zelf richting geven in dienst van de kudde en veiligheid bieden om de “kudde”te laten overleven. Daar zijn meerdere voor nodig.

© Copyright - zwangcoaching