Begeleiding van ouders en kinderen met behulp van paarden

Voor kinderen is het spelen met paarden een hele prettige manier om aan hun problemen te werken. Het leerproces is heel praktisch, speels en in de buitenlucht. Paarden laten ons op een zeer directe manier ervaren hoe we onze problemen anders kunnen aanpakken. Omdat het paard in het “hier en nu”  staat, kan je steeds weer oefenen je handelen te koppelen aan wat je voelt en denkt. Het paard reageert op handelingen en op lichaamstaal, maar voert een opdracht pas goed uit als de handelingen vanuit innerlijke overtuiging zijn. Met andere woorden, of het congruent is. Daardoor worden we ons meer bewust van ons gevoel en leren we er naar te handelen.

Voor ouders is een sessie met de kudde paarden (of met een paard alleen) een prettige manier om inzicht te krijgen in het systeem van het gezin en hun eigen rol daarin. Een eenmalige sessie geeft soms al zoveel informatie dat veel ouders daar al genoeg aan hebben.

Daarnaast werk ik samen met kindertherapeutes/psychologen en help ik kinderen die inzicht willen krijgen in hun eigen gedrag en de wisselwerking met hun omgeving. Voor therapeutes is het ook interessant om een sessie met een kind mee te beleven. De therapeut krijgt heel veel informatie van de kudde (of een paard alleen) in interactie met het kind.

Onderwerpen die tijdens een sessie aan bod komen, zijn:

  • Talenten ontdekken en gebruiken
  • Problemen oplossen
  • Belangrijk durven zijn
  • Voelen waar je kracht zit
  • Doorzettingsvermogen
  • Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen
  • Samenwerken
  • Openheid
  • Nieuwe dingen ondernemen

Het is makkelijker om sterke kinderen te bouwen dan gebroken volwassenen te repareren.
F. Douglass

© Copyright - zwangcoaching